24/06/2012

Phản đối Trung Quốc bằng cách ấn nút REPLAY

Trong tiếng Anh, PLAY hiểu đơn giản nhất nghĩa là CHƠI. Và REPLAY là chơi lại. Còn "To say somthing in play" có thể hiểu là : nói chơi (nói đùa) điều gì.


Trong trường hợp này có thể hiểu là nói CHƠI, CHƠI LẠI hay nói ĐÙA?


8 nhận xét:

Nam Quach Ngoc said...

Đầu tiên là "chúng tôi" sau đó là "TP. Đà Nẵng" và "tỉnh Khánh Hoà". Được rồi.

thất phu said...

Ừ nhỉ,văn bản này được "trên"đưa xuống hai ông chủ tịch chỉ việc điền vào chổ trống rồi xuất bản,vậy thì đố hai ông dám cho dân tuần hành ôn hòa phản đối ông bạn vàng

Anonymous said...

Trong trường hợp này có thể hiểu là nói CHƠI, CHƠI LẠI hay nói ĐÙA?... hay NHAI LẠI ?

Anonymous said...

Tình trạng đồng phục tư tưởng đấy mà!

Anonymous said...

Các bác này nghi chi cho nhiều vậy. Kiểu gì các bác cũng ý kiến, sao không nhìn tích cực mà cứ nhìn tiêu cực, như vạy là Chứng tỏ là được chỉ đạo từ cấp trung ương rồi, hoan hô nhà nước Việt Nam.

KL said...

Hai Cụ Vẹt (đã là cụ thì phải viết hoa hết. he he...)

Anonymous said...

Đúng là 2 con vẹt lười suy nghĩ, nằm ngửa, ăn sẵn quen rồi!

Anonymous said...

Khi phản đối cũng phải theo "định hướng" nên cứ việc nhai lại bài được chuẩn bị sẵn từ cấp trên. Hài hết chỗ nói. Hèn chi mà bọn Tầu nó nhờn thuốc rồi. Trong trường hợp chống Tầu thì địa phương cũng nên có chính kiến riêng của mình, nên mạnh mẽ hơn Trung ương vì đây là mảnh đất nằm trực tiếp ở địa phương mình.